PRZEWODNICZĄCY ZHR

Z radością przez ostatnie dwa lata pełniłem służbę Przewodniczącego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Jestem głęboko przekonany, że kierowane przeze mnie Naczelnictwo ZHR oraz Rada Naczelna dobrze wypełniło swoją misję i nasz Związek idzie w dobrym kierunku. Czuję zarazem pewien niedosyt, gdyż uważam, że mogliśmy zrobić więcej, jednak niezwykle trudne i ważne sprawy bieżące pochłonęly dużo naszej energii i czasu.

Zrealizowaliśmy i rozpoczęliśmy wiele zadań, wyciągnęliśmy wnioski z naszych działań i chcę z wypróbowanym zespołem Naczelnictwa kontynuować rozpoczętą pracę.

Stawiam się do Waszej dyspozycji, bo mimo niewątpliwie zaszczytu pełnienia funkcji Przewodniczącego ZHR, traktuję ją jako służbę Wam wszystkim. Podejmuję wiele decyzji, jednak zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro naszych gromad i drużyn, a to z kolei oznacza, iż każda instruktorka i każdy instruktor, szczególnie wszyscy drużynowi, są dla mnie najważniejsi.

Czuwaj!

hm. Grzegorz Nowik