Harcmistrz Grzegorz Nowik

Historyk, pisarz, publicysta, redaktor, profesor zwyczajny, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Muzeum Józefa Piłsudskiego, wykładowca UKSW. Autor wielu książek, laureat nagród historycznych.

Instruktor harcerski od 1968 r., wieloletni drużynowy i komendant 22 Szczepu „Watra" im. hm. Kazimierza Skorupki w Warszawie na Grochowie, założyciel i wieloletni komendant Szczepu „Watra" w Zalesiu Górnym.

W 1973 r. współtwórca struktur harcerstwa niepokornego w Warszawie, v-ce Przewodniczący KIHAM w Warszawie, redaktor „Bratniego Słowa", tworzył Duszpasterstwo Harcerskie i Kapitułę HR w Warszawie. Pierwszy Marszałek Unii Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej. W l. 1980–1990 kierował kształceniem instruktorów w KIHAM, ruchu Płaskiego Węzła i Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie. W 1989 r. współzałożyciel ZHR, wieloletni przewodniczący komisji instruktorskiej Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, członek Rady Naczelnej ZHR, a od 2016 r. Przewodniczący ZHR.

Jest ojcem trójki dzieci, wybudował dom i zasadził niejedno drzewo. W Zalesiu Górnym działa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Zalesi Górnego, jest współorganizatorem „Spotkań z Pieśnią" (6 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia i 11 listopada) oraz konkursu „Mój najpiękniejszy ogród".

----------------------

PELARGONIE

Wikipedia

Osiągnięcia naukowe i zawodowe

Wykład 18 kwietnia 2018 roku